TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM trở thành doanh nghiệp cung cấp nguồn nguyên liệu gang thép – kinh doanh thương mại xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

– Đối với thị trường: Cung cấp sản phẩm – dịch vụ với chất lượng tốt nhất
– Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội
– Đối với khách hàng và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, luôn gia tăng giá trị bền vững
– Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động, sáng tạo và đầy nhân văn


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Hợp tác: Sẵn sàng hợp tác trên tinh thần các bên cùng phát triển
– Tôn trọng: Luôn tôn trọng khách hàng, nhân viên & đối tác
– Trách nhiệm: Luôn có trách nhiệm với dịch vụ – sản phẩm mà công ty cung cấp