‘Anh cả’ ngành thép từng thua lỗ triền miên, bất ngờ đạt 50% chỉ tiêu lợi nhuận sau quý I/2024

(HSV VIETNAM GROUP) – Gang thép Thái Nguyên đánh dấu quý thứ hai liên tiếp có lãi trở lại với lợi nhuận sau thuế gần 6 tỷ đồng. Với khoản lãi trước thuế 7 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được 50% kế hoạch lãi trước thuế năm 2024.

CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, mã TIS, sàn UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 doanh thu thuần 2.182,6 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 105 tỷ đồng, tăng tới 89% so với quý I/2023.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng, trong khi chi phí giảm và chi phí bán hàng cũng giảm nhẹ. Riêng chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, ở mức 55 tỷ đồng, do không có khoản hoàn nhập dự phòng như quý I/2023.

Kết quả, Tisco báo lãi ròng gần 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 19 tỷ đồng. Đây là quý thứ hai liên tiếp công ty có lãi trở lại, sau chuỗi 5 quý thua lỗ liên tiếp.
Trong năm 2024, Tisco đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng. Với khoản lãi trước thuế 7 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, Tisco đã thực hiện được 50% kế hoạch lãi trước thuế năm 2024.

Tại báo cáo tài chính hợp nhấy quý I/2024, Tisco vẫn ghi nhận chi phí xây dựng dở dang cho dự án Gang thép Thái Nguyên 2 ở mức 6.700 tỷ đồng, trong đó gần 3.500 tỷ đồng là lãi vay vốn hóa. Đây là dự án từng mang rất nhiều kỳ vọng nhưng đã “nằm đắp chiếu” 15 năm qua.

Trở lại kế hoạch kinh doanh năm 2024, Tisco cho biết sẽ chi ra 653 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp và một số dự án mới trong lĩnh vực khai thác khoáng sản để đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất của công ty.

Bên cạnh đó, Gang thép Thái Nguyên cho biết, công ty còn 2.708,1 tỷ đồng khoản nợ quá hạn của dự án đến nay chưa có nguồn trả. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 tại BCTC hợp nhất chỉ gần 95 tỷ đồng. Do đó, công ty không đủ điều kiện để trả cổ tức.

Về nhân sự, ĐHĐCĐ thường niên 2024 sắp tới sẽ xem xét miễn nhiệm 7 thành viên HĐQT và 5 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Danh ứng viên bầu thay thế chưa được công bố.
Hà Diễm HSV

024 6686 1968