DN thép đầu tiên công bố KQKD quý 4/2023: Có lãi trở lại

(HSV VIETNAM GROUP) – Lũy kế cả năm 2023, Thép Vicasa – VNSteel ghi nhận doanh thu 1.724 tỷ đồng, giảm 26,2%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ gần 6 tỷ đồng.

CTCP Théo Vicasa – VNSteel (mã chứng khoán: VCA) vừa công bố BCTC quý 3/2023 với doanh thu 470 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp còn 13,3 tỷ đồng, giảm 37,2% so với quý 4/2022.

Công ty gần như không có doanh thu tài chính. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh so với năm trước lần lượt còn 1,3 và 3,4 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí bán hàng tăng gần 10% lên 3,9 tỷ đồng.

Kết quả, Vicasa – VNSteel thu về 4,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 35,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng, giảm 45%. EPS giảm từ 423 đồng về còn 238 đồng. Như vậy công ty đã có lãi trở lại sau quý 3/2023 lỗ.

Lũy kế cả năm 2023, Vicasa – VNSteel ghi nhận doanh thu 1.724 tỷ đồng, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, công ty này lãi hơn 7 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ gần 6 tỷ đồng. Tuy vậy, doanh nghiệp này vẫn không hoàn thành mục tiêu lãi 12 tỷ đồng đã đề ra.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Vicasa – VNSteel đạt 573,5 tỷ đồng, giảm 5 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn tài sản của doanh nghiệp này là hàng tồn kho ở mức 396,7 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Nợ vay tài chính của công ty ở mức 210 tỷ đồng, giảm 13,2%. Vốn chủ sở hữu đạt 249,4 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ ở mức 151,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân là 62 tỷ đồng.
Hà Diễm HSV

024 6686 1968