Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

(HSV VIETNAM GROUP) – Gạo, điều, cà phê, rau quả… là những nhóm hàng nông sản tiếp tục mang về trị giá xuất khẩu tăng khá trong 4 tháng đầu năm 2024, đóng góp vào kết quả hơn 19 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp.


Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 4 tiếp tục ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng, với kim ngạch đạt 5,14 tỷ USD, tăng 19,7% so với tháng 4/2023; trong đó, nông sản chính 2,83 tỷ USD (tăng 29,2%), lâm sản 1,39 tỷ USD (tăng 18,6%), chăn nuôi 40,8 triệu USD (tăng 5,9%); riêng thủy sản 730 triệu USD (giảm 1,5%).

Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 19,06 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ấn tượng là hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu của ngành nông nghiệp đều tăng. Đóng góp vào kết quả này có: Nông sản 10,44 tỷ USD, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lâm sản 5,18 tỷ USD, tăng 22,8%; thủy sản 2,68 tỷ USD, tăng 4,2%; chăn nuôi 152 triệu USD, tăng 3,6%.
Hầu hết các mặt hàng chủ lực đều cao hơn cùng kỳ năm ngoái như: Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,84 tỷ USD, tăng 23,7%; cà phê 2,57 tỷ USD, tăng 57,9%; gạo 2,08 tỷ USD, tăng 36,5%; điều đạt 1,16 tỷ USD, tăng 21,2%; rau quả 1,8 tỷ USD, tăng 32,1%; hạt tiêu 353 triệu USD, tăng 11,5%, tôm 937 triệu USD, tăng 5,9%.
Riêng 4 mặt hàng, gồm: gạo, cà phê, điều, và rau quả đã đóng góp hơn 7,6 tỷ USD.

Xuất khẩu cà phê đạt gần 2,6 tỷ USD sau 4 tháng, tăng 57,9% so với cùng kỳ.


Nhiều mặt hàng có giá xuất khẩu bình quân tăng, như: gạo đạt 644 USD/tấn, tăng 22,2%; cà phê 3.402 USD/tấn, tăng 49,7%; cao su 1.487 USD/tấn, tăng 6,9%; hạt tiêu 4.214 USD/tấn, tăng 36,4%…
Về thị trường, giá trị xuất khẩu tới các thị trường đều tăng. Trong số đó, xuất khẩu sang châu Á tăng 19,8%; châu Mỹ tăng 24,6%; châu Âu tăng 38,6%; châu Đại Dương tăng 26% và châu Phi 332 triệu USD, tăng 33,3%.
Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường nhập khẩu lớn nhất nông lâm thủy sản Việt Nam. Cụ thể, giá trị xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm 20,1%, tăng 25,7%; Trung Quốc chiếm 18,9%, tăng 15,1% và Nhật Bản chiếm 6,9%, tăng 9,6%.
Năm ngoái, chịu tác động từ thương mại toàn cầu suy giảm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 53 tỷ USD, giảm 1,2% so với năm 2022. Trong đó, xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 27,14 tỷ USD, tăng 18,8%; sản phẩm chăn nuôi đạt 515 triệu USD, tăng 26,2%; thuỷ sản đạt 8,98 tỷ USD, giảm 17,8%; các mặt hàng lâm sản đạt 14,39 tỷ USD, giảm 15,8%; Xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 1,96 tỷ USD, giảm 17,6%; Xuất khẩu muối đạt 5,9 triệu USD, tăng 22,1%.
Hà Diễm HSV

024 6686 1968