Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam tăng đột biến đạt 2,1 tỉ USD

(HSV VIETNAM GROUP) – Năm 2023, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, nguồn thu cả năm riêng thị trường này lên đến 2,03 tỉ USD.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2023 đạt 681,04 tỉ USD, giảm 6,9% so với năm trước.

Cụ thể, xuất khẩu đạt 354,67 tỉ USD, giảm 4,6%, trong đó trị giá xuất khẩu nhóm điện thoại các loại và linh kiện giảm mạnh nhất 5,61 tỉ USD, tiếp đến là hàng dệt may giảm 4,27 tỉ USD…

Bên cạnh đó, xuất khẩu một số nhóm hàng vẫn đạt mức tăng cao so với năm trước như nhóm hàng rau quả đạt 5,6 tỉ USD, tăng 2,24 tỉ USD.

Xuất khẩu nhóm hàng này tăng nhờ xuất khẩu sầu riêng tăng đột biến, đạt 2,1 tỉ USD tăng tới 1,82 tỉ USD so với 288 triệu USD của năm trước.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc với 2,03 tỉ USD và chiếm 99,4% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng rau quả.

Tiếp đến là gạo, năm 2023 Việt Nam xuất khẩu 8,1 triệu tấn, trị giá 4,68 tỉ USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 35,3% so với năm trước, chiếm 61% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Asean là thị trường xuất khẩu chính của gạo Việt Nam đạt 4,9 triệu tấn; Trung Quốc đạt 917 ngàn tấn, Ghana đạt 587 ngàn tấn

Đáng chú ý, nhóm phương tiện vận tải và phụ tùng khác trong năm xuất khẩu đạt 14,16 tỉ USD, tăng 18,1%. Việt Nam xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường chủ lực gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ Hàn Quốc.

Về nhập khẩu, năm 2023, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 326,37 tỉ USD, giảm 33,20 tỉ USD so với năm ngoái.

Một số nhóm hàng nhập khẩu chính như lúa mì, ngô, đậu tương và thức ăn gia súc, năm 2023 Việt Nam nhập khẩu 10,55 tỉ USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp chính các mặt hàng trên cho Việt Nam là Braxin, Hoa Kỳ, Argentina.

Nhóm nhiên liệu (gồm than đá, dầu thô, xăng dầu các loại, khí đốt hóa lỏng) Việt Nam nhập khẩu 74,92 triệu tấn, đạt 24,2 tỉ USD giảm 29,6% về lượng và 4,7% về trị giá.

Trong đó, lượng nhập khẩu dầu thô là 11,19 triệu tấn, tăng 9,7%, xăng dầu các loại là 10,05 triệu tấn tăng 13,3%…

Cả năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa cả nước xuất siêu 28,30 tỉ USD.
Hà Diễm HSV

024 6686 1968