GIÁ THÉP TRUNG QUỐC DỰ KIẾN TIẾP TỤC TĂNG NHỜ KỲ VỌNG VĨ MÔ VÀ CHÍNH SÁCH KÍCH THÍCH

(HSV VIETNAM GROUP) – Sau Ngày lễ Lao động của Trung Quốc, sự gia tăng giá thép ban đầu phần lớn bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng và tâm lý kinh tế vĩ mô, đặc biệt rõ ràng trong sự gia tăng các hợp đồng thép thanh trong tháng 4. Mặc dù mức tăng vượt quá 300 điểm nhưng vẫn có dự đoán về sự tăng trưởng tiếp theo.

Ở cấp độ vĩ mô, các cuộc thảo luận của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc về nâng cấp thiết bị quy mô lớn và các chương trình trao đổi hàng hóa tiêu dùng dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu thép. Ngoài ra, các chính sách khuyến khích bất động sản ở một số thành phố đang thúc đẩy tâm lý thị trường, mặc dù tác động ngắn hạn đến nhu cầu thép còn hạn chế.

Mặc dù các chính sách như sáng kiến “cũ đổi mới” dự kiến sẽ có hiệu lực vào nửa cuối năm nay, nhưng giá nguyên liệu thô tăng cao đang ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà máy thép. Mặc dù có sự lạc quan về chính sách kích thích nhưng các nguyên tắc cơ bản về cung và cầu vẫn tương đối không thay đổi. Niềm tin của thị trường xoay quanh việc phát hành theo yêu cầu, với khả năng giá thép tăng thêm nếu nhu cầu vượt quá mong đợi.
Hà Diễm HSV

024 6686 1968