HSV – CBTT Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Kính gửi Quý cổ đông.

 Ngày 13/05/2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/05/2024..

Các nội dung thay đổi như sau:

  • Thông tin trước khi thay đổi: Danh mục ngành nghề đã được Sở kế hoạch đầu tư cấp thay đổi ngày 14/10/2022
  •   Thông tin sau khi thay đổi: Bổ sung thêm 3 mã nghành nghề
STTTên ngành, nghề kinh doanh được bổ sungMã ngành
 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Trừ định giá, đấu giá)6810 Luật kinh doanh bất động sản
 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
 Đóng tàu và cấu kiện nổi3011

(Chi tiết theo file đính kèm): https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/05/

Trân trọng.

024 6686 1968