Category Archives: Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Quân – TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Ngày 23/11/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã nhận được thông báo đăng ký bán cổ phiếu (mã CP: HSV) của Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty. Công ty CP Tập đoàn HSV Việt Nam(HSV) thông báo về giao dịch cổ phiếu của […]

HSV – Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ ( KTT bà Nguyễn Thị Thu Trang)

Kính gửi Quý cổ đông, HSV xin thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ chi tiết xin xem file đính kèm: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2023/10/HSV-TB-thay-doi-NCLQ-cua-NNB-ban-cong-bo-da-ky-12.10.2023-1.pdf Trân trọng.

HSV – Thông báo thay đổi nhân sự phòng kế toán

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng; Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 7/2023/NQ-HĐQT-HSV và số 7A/2023/NQ-HĐQT-HSV  ngày 12/10/2023 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn HSV Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam như sau: Trường […]

HSV – CBTT NQ HĐQT Về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty

Kính gửi Quý cổ đông và khách hàng, Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 7A/2023/NQ-HĐQT – HSV ký ngày 12/10/2023 về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty. Chi tiết xin xem file đính kèm: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2023/10/HSV-NQ-HDQT-Vv-Bo-nhiem-KTT-Cong-ty-ban-cong-bo-da-ky-12.10.2023.pdf Trân trọng.

HSV – CBTT NQ HĐQT Về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Kính gửi Quý cổ đông và khách hàng, Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 7/2023/NQ-HĐQT – HSV ký ngày 12/10/2023 về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty. Chi tiết xin xem file đính kèm: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2023/10/HSV-NQ-HDQT-Vv-Mien-nhiem-ke-toan-truong-da-ky-12102023.pdf Trân trọng.

HSV – Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 0005 – Nhà xưởng tại Tỉnh Bình Phước

Ngày 07/09/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 0005 ngày 31/08/2023, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp lần đầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc lập Địa điểm kinh doanh của Công ty […]

HSV – Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 18/08/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 0004 ngày 15/08/2023, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc lập Văn […]

HSV – Thông báo thay đổi DKKD lan thu 17

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 08/08/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 17 nội dung chi tiết như sau và xem file đính kèm: HSV – Thong bao thay doi DKKD thay doi lan thu 17 da ky […]

024 6686 1968