Category Archives: Báo cáo tài chính

GTHN – CBTT Báo cáo tài chính quý IV/2022

Kính gửi Quý cổ đông; Ngày 27/01/2023 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính quý IV/2022. Chi tiết xem file đính kèm: HSV – CBTT BCTC Quy 4 2022- da ky 27012023 – cims Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý IV : HSV – Giai trinh […]

024 6686 1968