Category Archives: Báo cáo tài chính

GTHN – CBTT Báo cáo tài chính quý IV/2022

Kính gửi Quý cổ đông; Ngày 27/01/2023 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính quý IV/2022. Chi tiết xem file đính kèm: HSV – CBTT BCTC Quy 4 2022- da ky 27012023 – cims Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý IV : HSV – Giai trinh […]

GTHN – CBTT Báo cáo tài chính Quý II/2022

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 20/07/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính Quý II. Thông tin chi tiết Quý cổ đông xin xem file đính kèm: HSV – BCTC quý 2.2022 ban chuan co thuyet minh – da ky 22.7.2022 Trân trọng.

024 6686 1968