HSV – CBTT Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp về việc đổi tên và mẫu dấu công ty

Kính gửi Quý cổ đông và khách hàng;

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 ngày 01/03/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi tên Công ty.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT Thay doi DKKD lan thu 16-đã ký 02032023

Trân trọng.

024 6686 1968