HSV – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông,

Căn cứ NQ HĐQT số 02/2023/NQ – HĐQT- HSV  ban hành ngày 06/03/2023. HSV xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – Thong bao chot ds co dong hop DHCD TN 2023 – da ky 06032023

Trân trọng.

024 6686 1968