HSV – CBTT NQ HĐQT về việc tổ chức Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT NQ HĐQT ve viec to chuc hop DHDCD TN 2023 – da ky 06032023

Trâ trọng.

024 6686 1968