HSV – CBTT Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông;

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam  xin thông báo thông tin mời họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 6686 1968