GTHN – Quyết định chấp thuận thay doi dang ky giao dich co phieu

Kính gửi Quý Cổ đông,
Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-SGDHN ngày 28/01/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.
Chi tiết xem file đính kèm:

1.Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch: HSV – QD chao thuan thay doi giao dich tang von len 150

Trân trọng.

024 6686 1968