HSV – Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 0005 – Nhà xưởng tại Tỉnh Bình Phước

Ngày 07/09/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 0005 ngày 31/08/2023, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp lần đầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc lập Địa điểm kinh doanh của Công ty chúng tôi như sau:

– Tên  địa điểm kinh doanh: Nhà xưởng – Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

– Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Học, Khu phố 1, Phường Phước Long, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV -Dia diem kinh doanh

Trân trọng.

024 6686 1968