HSV – Thông báo thay đổi DKKD lan thu 17

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 08/08/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 17 nội dung chi tiết như sau và xem file đính kèm: HSV – Thong bao thay doi DKKD thay doi lan thu 17 da ky 08.08.2023

1. Thông tin trước khi thay đổi:

*   Thông tin tên miền website và mail công ty

  • Tên miền website: https://gangthephanoi.com
  • Mail: info.gangthephanoi@gmail.com                                               

2. Thông tin sau khi thay đổi:

*   Thông tin tên miền website và mail công ty sau khi thay đổi

024 6686 1968