Thông báo thay đổi danh sách người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi Quý cổ đông.

HSV Thông báo thay đổi danh sách người có liên quan của người nội bộ: HSV – Thong bao thay doi nguoi có lien quan cua nguoi noi bo – ky ngay 20.7.2022

Trân trọng.

024 6686 1968