GTHN – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc mua bất động sản làm địa điểm phục vụ kinh doanh

Kính gửi Quý cổ đông;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT-GTHN ký ngày 20/07/2022 về việc đầu tư mua bất động sản làm địa điểm kinh doanh.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc mua bat dong san phuc vu kinh_- da ky

Trân trọng.

024 6686 1968