HSV – THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 và CBTT TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ TN NĂM 2024

Kính gửi Quý Cổ đông,

 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam Thông báo mời họp và CBTTTài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

(Chi tiết theo file đính kèm)

024 6686 1968