HSV – CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông,

HSV CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Chi tiết xin xem file đính kèm: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/03/HSV-BCTC-da-kiem-toan-nam-2023.pdf

Trân trọng.

024 6686 1968