GTHN- CBTT Báo cáo giao dịch người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thắm – chủ tịch HĐQT

Ngày 23/03/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được Báo cáo giao dịch của người nội bộ và người có liên quan người nội bộ.

  • Báo cáo Giao dịch của Bà Đỗ Thị Hạnh – Mẹ chồng bà Nguyễn Thị Thắm – chủ tịch HĐQT;
  • Báo cáo giao dịch của ông Nguyễn Hồng Quân  – chồng bà Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch HĐQT;
  • Báo cáo giao dịch của bà Nguyễn Thị Phượng – chị gái bà Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch HĐQT.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT Bao cao GD nguoi co lien quan

Trân trọng.

024 6686 1968