GTHN – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

  1. Bà Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch HĐQT
  2. Bà Nguyễn Thị Hà Hưng -Người được ủy quyền CBTT

Ngày 30/03/2022 Công ty cổ phần gang thép Hà Nội nhận đc thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm:

  1. Thông báo giao dịch của bà Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Hà Hưng – người được ủy quyền CBTT: GTHN _ CBTT Thông báo giao dịch nguoi nọi bo-da ky 30.3.2022
    Trân trọng thông báo.
024 6686 1968