GTHN – CBTT NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ban lãnh đạo

Kính gửi Quý cổ đông:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT-GTHN ngày  01/04/2022 của Công ty Công ty Cổ Phần Gang thép Hà Nội , chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội như sau:

Nhân sự  bổ nhiệm :

– Ông (bà)/Mr./Ms.: Bà Nguyễn Thị Thắm

– Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2022

Nhân sự miễn nhiệm:

– Ông (bà)/Mr./Ms.: Ông  Nguyễn Văn Quân

– Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2022

Chi tiết xin xem file đính kèm : 

  1. Thông báo thay đổi nhân sự: HSV – Thong bao thay doi nhan su-da ky 1.4.2022
  2. NQ HĐQT về viwwcj miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự: HSV – CBTT NQ HDQT Vv Mien nhiem bo nhiem nhan su

Trân trọng.

024 6686 1968