GTHN – CBTT Báo cáo kết quả giao dịch người có liên quan của người nội bộ – Ông Nguyễn Thanh Sơn

Ngày 01/03/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà nội đã nhận được báo cáo giao dịch của ông Nguyễn Thanh Sơn – Bố chồng bà Nguyễn Thị Thắm- Chủ tịch HĐQT.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm: HSV – CBTT BC ket qua GDCP cua ong NTSON- DAKY 4.3.2022

024 6686 1968