GTHN – CBTT Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng;

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính năm 2021.

Chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

  1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021: HSV – CBTT BCTC da kiem toan nam 2021- da ky 4.3.2022 (1)
  2. Giải trình BCTC năm 2021: HSV – Giải trình BCTC nam 2021- da ky 4.3.2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 6686 1968