GTHN – CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch

Ngày 02/03/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được văn bản số 474/Tb- SGDHN ký ngày 01/03/2022 thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Chi tiết xem file đính kèm: GTHN – CBTT Thong bao ngay giao dich dau tien doi voi co phieu thy doi dang ky giao dich-chuan – da ky

024 6686 1968