GTHN – CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (bản thay thế cho báo cáo số 24/2022/CV-HSV) ngày 08/09/2022

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 08/09/2022, Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội đã gửi báo cáo số 24/2022/CV-HSV để báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Do số liệu báo cáo có sai sót, công ty xin được gửi lại báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Báo cáo mới số 25/2022/CV-HSV ngày 13/09/2022

(Báo cáo này thay thế cho báo cáo số: 24/2022/CV-HSV ngày 08/09/2022)

Chi tiết xem file đính kèm: HSV – CBTT Bao cao ket qua dot phat hanh CP tra co tuc (ban thay the BC so 24)- da ky 13.9.2022

Trân trọng.

024 6686 1968