GTHN – CBTT Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội công bố thông tin Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết xem file đính kèm: HSV – CBTT tai lieu xin y kien co dong bang van ban-trang-1,3-5,7,9-10- ky ngay 16.9.2022

Trân trọng.

024 6686 1968