GTHN – CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2022

Kính gửi Quý Cổ đông;

Ngày 27/04/2022, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính Quý I/2022;

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – BCTC Quy I 2022 chuan

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 6686 1968