GTHN – CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Ngày 28/01/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Chi tiết trong file đính kèm:

BAO CAO QUAN TRI CONG TY NAM 2020- rut gon- da ky

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 6686 1968