GTHN – CBTT Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Kính gửi Quý cổ đông;

Ngày 20/04/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 00002 ( Bổ sung kho hàng 02)

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT Giay CN Dang Ky dia diem kinh doanh so 00002- da ky 20.4.2022

Trân trọng.

024 6686 1968