GTHN – CBTT Nghị Quyết, Biên bản họp, Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 27/04/2023 Công ty Cổ phần  Tập đoàn HSV Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty Công bố thông tin Nghị Quyết, Biên bản họp và các Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm:

  1. CBTT NQ và BBH ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:HSV – CBTT NQ va BBH ĐHĐCĐ TN 2023 da ky 28032023 
  2. Nội dung họp: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2023/12/HSV-Tai-lieu-hop-1.pdf
  3. Nội dung họp: HSV – Dieu le sua doi HSV 27042023
    Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 6686 1968