GTHN – CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ Nghị quyết số 10/HSV/NQ-HĐQT ngày 14/10/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Về việc Phân phối cổ phiếu không bán trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu
Chi tiết trong file đính kèm:
1. HSV – CBTT NQ HĐQT VV PP CP ko ban het trong dot chao ban cho cd hien huu- da ky 15.10.2021

Trân trọng.

024 6686 1968