GTHN – CBTT NQ HĐQT ký ngày 22/12/2021 về việc điều chỉnh chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021. Nghị Quyết này thay thế cho Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 21/12/2021 đã công bố do cập nhật lại số tiền cơ cấu nợ vay Ngân hàng.

Kính gửi Quý cổ đông,
Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ký ngày 22/12/2021 về việc điều chỉnh chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021. Nghị Quyết này thay thế cho Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 21/12/2021 đã công bố do cập nhật lại số tiền cơ cấu nợ vay Ngân hàng.
Chi tiết xem file đính kèm: HSV – CBTT NQ HDQT VV dieu chinh chi tiet PA chao ban co phieu rieng le năm 2021-daky 22.12.2021
Trân trọng.

024 6686 1968