GTHN – CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Kính gửi Quý cổ đông,

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S070/2022/HSV-ĐK 07/09/2022 do VSD lập. Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội CBTT Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội (mã CK: HSV) thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT thay doi so luong co phieu dang luu hanh- ky 9.9.2022

Trân trọng.

024 6686 1968