GTHN- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi Quý cổ đông,

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S070/2022/HSV-ĐK 07/09/2022 do VSD lập. Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội CBTT Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Chi tiết xin xem file đính kèm :  HSV – Bao cao ket qua dot phat hanh co phieu de tra co tuc-KY NGAY 8.9.2022

Trân trọng.

024 6686 1968