GTHN – CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 29/07/2022  Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT BC tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam ban ko co tt-da ky 29.7.2022

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 6686 1968