GTHN – CBTT Thông báo giao dịch người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch HĐQT

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được thông báo Giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội Công ty như sau:

  • Bà Đỗ Thị Hạnh là Mẹ chồng bà Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội, đăng ký bán: 150.000 cổ phiếu. Mã chứng khoán: HSV
  • Bà Nguyễn Thị Phượng là chị gái bà Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội, đăng ký bán: 1.000 Cổ phiếu- Mã chứng khoán HSV
  • Ông Nguyễn Hồng Quân là Chồng bà Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội, đăng ký bán: 1.000 Cổ phần. Mã chứng khoán: HSV
    Chi tiết xem file đính kèm: HSV – CBTT Thong bao giao dich nguoi co lien quan den nguoi noi bo 1403- DA KY 14.3.2022
    Trân trọng.
024 6686 1968