GTHN – CBTT Về việc thay đổi bổ sung nghành nghề kinh doanh doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin về việc Giấy xác nhận bổ sung thêm mã nghành nghề nghề kinh doanh.

Chi tiết xem file đính kèm: HSV – CBTT Ve viec thay doi bo sung ma nghanh nghe kinh doanh

024 6686 1968