GTHN – CBTT NQ HĐQT về việc thay đổi thời gian đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu

Kính gửi Quý Cổ đông,

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09//HSV/NQ-HĐQT ngày 31/08/2021, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin về việc Thông qua việc thay đổi thời gian đăng ksy thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Chi tiết trong file đính kèm: HSV – CBTT NQ HĐQT ve viec thong qua viec thay doi thoi gian dang ky thuc hien quyen mua cp-da ky 31.8.2021

Trân trọng.

024 6686 1968