GTHN – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Kính gửi Quý cổ đông,

HSV thông báo về ngày  đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung thuc hien quyen mua co phieu

Trân trọng,

024 6686 1968