GTHN – CBTT Nghị quyết HĐQT Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi Quý cổ đông:

Căn cứ Nghị quyết số 08/HSV/NQ-HĐQT ngày 12/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin  về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu .

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây: GTHN – CBTT NQ HĐQT Vv Thong qua ngay dang ky cuoi cung phat hanh co phieu cho co dong hien huu- da ky-12.8.2021

Trân trọng.

024 6686 1968