GTHN – Báo cáo tài chính giữa niên độ (đã được soát xét)

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 (đã được soát xét).

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm:
1. Báo cáo tài chính giữa niên độ (đã được soát xét): GTHN – Báo cáo tài chính giữa niên độ (đã được soát xét)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 6686 1968