GTHN – CBTT THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Kính gửi Quý Cổ đông,
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 101/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 29/07/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Chi tiết xem file đính kèm dưới đây: HSV – Thong bao chao ban co phieu ra cong chung- da ky-30.7.2021

Trân trọng

024 6686 1968