GTHN – CBTT Về việc Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

Căn cứ Thông báo số 1360/TB/SGD HN ngày 19/04/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Về việc Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

Chi tiết trong file đính kèm: Cong bo thong tin ngay 22.4.2021_Da ky

024 6686 1968