GTHN – CBTT Quyết định chấp thuận DK giao dịch tại sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 15/04/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được Quyết định chấp thuận số 135/QĐ/SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Về việc Quyết định chấp thuận Đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Chi tiết trong file đính kèm:

  1. HSV – Cong bo thong tin Vv QD chap thuan DKGD tai san giao dich chung khoan Ha Noi ngay 15.4.2021_0001 da ky
024 6686 1968