GTHN – CBTT Xác nhận của kiểm toán Vv Bổ sung thông tin trình bày trong BCTC đã kiểm toán năm 2020

  1. CBTT Xác nhận của kiểm toán Vv Bổ sung thông tin trình bày trong BCTC đã kiểm toán năm 2020, chi tiết file đính kèm:
    Bo sung TN HDQT-BCTC2020_0001-trang-2-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 6686 1968