GTHN – Thông báo giao dịch của bà Đinh Thị Lan người có liên quan đến người nội bộ công ty

Ngày 08/12/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội nhận được thông báo giao dịch của Bà Đinh Thị Lan là mẹ đẻ Bà Nguyễn Thị Hà Hưng người đang được Ủy quyền là người công bố thông tin, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT của Công ty.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT Thong bao giao dich cua nguoi co lien quan den nguoi noi bo cong ty-đã gộp 08122022

Trân trọng thông báo

024 6686 1968