GTHN – CBTT Thông báo thay đổi người có liên quan đến người nội bộ – Bà Hoàng Lệ Nga – Kế toán trưởng

Thông báo thay đổi người có liên quan đến người nội Bà Hoàng Lệ Nga – Kế toán trưởng

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT Thong bao thay doi nguoi co lien quan cua nguoi noi bo 01112022 da ky

024 6686 1968