HSV – CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

ính gửi Quý cổ đông;

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính năm 2022.

Chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

  1. Báo cáo tài chính năm 2022: HSV – CBTT BCTC NAM 2022 – CIMS – da ky 23022023
  2. Giải trình BCTC năm 2022: HSV – Giai trinh chenh lech BCTC nam 2022
    Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 6686 1968